Redakčné oznámenie č. r1/c9/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 757/2004 Z. z.

Čiastka 9/2005
Platnosť od 21.01.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. I v § 94 ods. 1 v prvej vete slovo „predsedovia“ má správne znieť „podpredsedovia“.