Redakčné oznámenie č. r1/c78/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 149/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z.z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

Čiastka 78/2005
Platnosť od 05.05.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 149/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

V prílohe č. 1 kategórie 14 a 15 majú správne znieť:

14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov. Finančný limit: 50 000,– EUR

15. Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 14, staršie ako 50 rokov. Finančný limit: 50 000,– EUR“.