Redakčné oznámenie č. r1/c68/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 427/2004 Z. z.

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uznaní záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora č. 427/2004 Z. z.

Anglický názov má správne znieť:

„Declaration of the Slovak Republic recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice“.