Redakčné oznámenie č. r1/c6/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004

Čiastka 6/2005
Platnosť od 14.01.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004

V čiastkach 312, 313 a 314 majú byť namiesto slov „Uverejnená 1. januára 2005“ správne uvedené slová „Uverejnená 31. decembra 2004“.