Redakčné oznámenie č. r1/c56/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v čiastke 49 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2005

Čiastka 56/2005
Platnosť od 09.04.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v čiastke 49 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2005

V čiastke 49 majú byť namiesto slov „Ročník 2004“ správne uvedené slová „Ročník 2005“.