Redakčné oznámenie č. r2/c53/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže

Čiastka 53/2005
Platnosť od 06.04.2005

Redakčné oznámenie

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže

Nadpis v prílohe k vyhláške č. 101/2005 Z. z. má správne znieť: „Vzor služobného odznaku vodnej stráže“.