Redakčné oznámenie č. r1/c245/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 593/2005 Z. z.

Čiastka 245/2005
Platnosť od 29.12.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Národnej banky Slovenska č. 593/2005 Z. z. o vydaní opatrenia z 13. decembra 2005 č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.)

V názve opatrenia má byť namiesto slova „ustanovujú“ správne uvedené slovo „určujú“.