Redakčné oznámenie č. r1/c206/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.

Čiastka 206/2005
Platnosť od 15.11.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

V prílohe č. 2 ukazovatele „Dusík celkový“ a „Dusík amoniakálny“ majú správne znieť:

Ukazovateľ Symbol Sadzba
Sk/ kg
Koncentračný
limit
mg/l
Bilančný limit
kg/ rok
V roku
2006 až
20083)
Od roku
20093)
Dusík celkový Ncelk 15
15
15
10
10 000 - 75 000
nad 75 000
75 % 100 %
Dusík
amoniakálny
N- NH42) 15 15 nad 2 000 75 % 100 %