Redakčné oznámenie č. r1/c16/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.

Čiastka 16/2005
Platnosť od 04.02.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

V prílohe č. 2 má byť v nadpise namiesto slova „podzemných“ správne uvedené slovo „povrchových“.