Nariadenie vlády č. 86/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o klasifikácii surového dreva

Čiastka 39/2005
Platnosť od 11.03.2005 do30.12.2008
Účinnosť od 01.05.2005 do30.12.2008
Zrušený 345/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2005 - 30.12.2008