Výnos č. 654/2005 Z. z.Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave

(v znení č. 73/2007 Z. z., 545/2008 Z. z.)

Čiastka 256/2005
Platnosť od 30.12.2005 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2010
Zrušený 513/2009 Z. z.

OBSAH

654

VÝNOS

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

z 19. decembra 2005,

ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Regulácia cien v železničnej doprave sa vykonáva určením maximálnych cien vo vnútroštátnej železničnej doprave osôb a určením maximálnych cien za použitie železničnej dopravnej cesty.

§ 2

Maximálne ceny a podmienky cenovej regulácie vo vnútroštátnej železničnej doprave osôb sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Maximálne ceny a podmienky cenovej regulácie za použitie železničnej dopravnej cesty sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Peter Vrátny v. r.

Príloha č. 1

k výnosu č. 654/2005 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN VO VNÚTROŠTÁTNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE OSÔB

A. Maximálne ceny vo vnútroštátnej železničnej doprave osôb

Číselný kód klasifikácie produkcie:60.10.11
60.21.10

Cenník č. 1

Obyčajné cestovné

Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch
ABCD
2. trieda
celé
2. trieda
polovičné
1. trieda
celé
1. trieda
polovičné
kmv euráchv euráchv euráchv eurách
11 – 5 0,260,130,390,19
2 6 – 100,400,200,600,30
311 – 150,600,300,900,45
416 – 200,800,401,200,60
521 – 251,060,531,590,79
626 – 301,180,591,770,88
731 – 351,380,692,071,03
836 – 401,580,792,371,18
941 – 451,920,962,881,44
1046 – 502,181,093,271,63
1151 – 552,521,263,781,89
1256 – 602,721,364,082,04
1361 – 652,981,494,472,23
1466 – 703,181,594,772,38
1571 – 803,721,865,582,79
1681 – 904,182,096,273,13
17 91 – 1004,782,397,173,58
18101 – 1105,102,557,653,82
19111 – 1205,502,758,254,12
20121 – 1305,962,988,944,47
21131 – 1406,303,159,454,72
22141 – 1506,643,329,964,98
23151 – 1707,303,6510,955,47
24171 – 1908,024,0112,036,01
25191 – 2108,904,4513,356,67
26211 – 2309,684,8414,527,26
27231 – 25010,485,2415,727,86
28251 – 27011,485,7417,228,61
29271 – 29012,086,0418,129,06
30291 – 31012,486,2418,729,36
31311 – 33013,346,6720,0110,00
32331 – 35013,946,9720,9110,45
33351 – 37015,007,5022,5011,25
34371 – 39015,607,8023,4011,70
35391 – 41016,008,0024,0012,00
36411 – 43016,668,3324,9912,49
37431 – 45017,188,5925,7712,88
38451 – 47017,988,9926,9713,48
39471 – 49018,589,2927,8713,93
40491 – 51018,989,4928,4714,23
Za každých ďalších aj začatých 20 km0,320,160,480,24
Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 0,66 eura.

Cenník č. 2

Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky

Číslo
pásma
Tarifná
vzdialenosť
2. trieda osobných vlakov a rýchlikov
AB
Časový cestovný lístok na opakované cestyJednorazový
cestovný
lístok
týždennýmesačný
jednosmernýobojsmernýjednosmerný obojsmerný
kmv euráchv euráchv euráchv euráchv eurách
1 1 – 5 0,460,921,833,660,13
2 6 – 100,731,462,855,700,20
311 – 151,062,124,158,300,30
416 – 201,432,865,5811,160,40
521 – 251,933,867,5015,000,53
626 – 302,164,328,4316,860,59
731 – 352,525,049,8319,660,69
836 – 402,855,7011,1222,240,79
941 – 453,356,7013,0826,160,96
1046 – 503,727,4414,5129,021,09
1151 – 554,128,2416,1732,341,26
1256 – 604,418,8217,2334,461,36
1361 – 654,789,5618,5937,181,49
1466 – 705,0110,0219,5539,101,59
1571 – 805,8411,6822,7745,541,86
1681 – 906,5713,1425,6351,262,09
17 91 – 1007,5415,0829,3858,762,39
18101 – 1108,0016,0031,2062,402,55
19111 – 1208,7317,4634,0668,122,75
20121 – 1309,5619,1237,2874,562,98
21131 – 14010,1620,3239,6079,203,15
22141 – 15010,7521,5041,9683,923,32
23151 – 17011,9523,9046,6093,203,65
24171 – 19013,2826,5651,78103,564,01
25191 – 21014,8029,6057,72115,444,45
26211 – 230xxxxxxxx4,84
27231 – 250xxxxxxxx5,24
28251 – 270xxxxxxxx5,74
29271 – 290xxxxxxxx6,04
30291 – 310xxxxxxxx6,24
31311 – 330xxxxxxxx6,67
32331 – 350xxxxxxxx6,97
33351 – 370xxxxxxxx7,50
34371 – 390xxxxxxxx7,80
35391 – 410xxxxxxxx8,00
36411 – 430xxxxxxxx8,33
37431 – 450xxxxxxxx8,59
38451 – 470xxxxxxxx8,99
39471 – 490xxxxxxxx9,29
40491 – 510xxxxxxxx9,49
Za každých ďalších aj začatých 20 km0,16

Cenník č. 3

Zľavnené cestovné – pre občanov nad 70 rokov

Číslo pásma Tarifná vzdialenosť Cestovné pre občanov nad 70 rokov
2. trieda osobných vlakov
kmv eurách
1 1 – 500,17
2 51 – 1000,33
3101 – 1500,50
4151 – 2000,66
5201 – 2500,83
6251 – 3001,00
7301 – 3501,16
8351 – 4001,33
9401 – 4501,49
10451 – 5001,66
Za každých ďalších aj
začatých 50 km
0,16

B. Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej železničnej doprave osôb

I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne ceny vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy (ďalej len „cestovné“) a podmienky regulácie cien platia pre dopravcov prevádzkujúcich železničnú verejnú vnútroštátnu pravidelnú osobnú dopravu.

2. Maximálne cestovné a podmienky regulácie cien uvedené v tejto prílohe neplatia pre vnútroštátnu železničnú osobnú dopravu na Tatranských elektrických železniciach, na úzkorozchodnej železnici Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, na ozubnicových železniciach a pre železničnú osobnú dopravu zabezpečovanú vlakmi kategórie InterCity, EuroCity a SuperCity.

3. Maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

II. Druhy cestovného

1. Obyčajné cestovné celé podľa stĺpca A a C cenníka č. 1 tejto prílohy je cena za prepravu cestujúcich v 1. alebo 2. vozňovej triede, ktorí neuplatňujú cestovné podľa bodov 2 až 4.

2. Obyčajné cestovné polovičné podľa stĺpca B a D cenníka č. 1 tejto prílohy je cena za prepravu

a) detí od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku,

b) osôb zdravotne ťažko postihnutých, držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP–S,

c) rodičov alebo iných zákonných zástupcov na návštevy detí telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých.

3. Žiacke časové cestovné podľa stĺpca A cenníka č. 2 tejto prílohy je cena za prepravu žiakov a študentov na opakované cesty (týždenné a mesačné cestovné lístky).

Žiacke cestovné jednorazové podľa stĺpca B cenníka č. 2 tejto prílohy je cena za prepravu žiakov a študentov na jednotlivé cesty.

4. Cestovné pre občanov nad 70 rokov veku podľa cenníka č. 3 tejto prílohy je cena za prepravu v 2. vozňovej triede osobných vlakov alebo rýchlikov.

III. Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravujú

a) deti do dovŕšenia šiesteho roku veku,

b) sprievodcovia osôb ťažko zdravotne postihnutých, držiteľov preukazov ŤZP–S.

IV. Výpočet cestovného

1. Výška cestovného sa určuje v závislosti od

a) tarifnej vzdialenosti,

b) zvolenej vozňovej triedy,

c) druhu cestovného.

2. Cestovné je určené v jednotlivých cenníkoch pre príslušné tarifné pásma a vypočíta sa za skutočnú prepravnú cestu na tratiach, po ktorých sa cesta uskutočňuje.

V. Všeobecné podmienky uplatňovania zľavneného cestovného

1. Zľavnené cestovné možno uplatniť pre cesty v 2. vozňovej triede osobného vlaku alebo rýchlika.

2. Ak je priznanie zľavneného cestovného viazané na predloženie preukazu, preukaz sa predkladá pri zakúpení cestovného lístka.

3. Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz s výnimkou podľa bodu 1 časti VIII.

4. Zľavnené cestovné a bezplatná preprava sa uplatňujú v rozsahu a za podmienok ustanovených v časti VI až IX.

VI. Preprava detí

1. Deti do dovŕšenia šiesteho roku veku sa prepravujú bezplatne. Cestujúci s platným cestovným lístkom môže uplatniť bezplatnú prepravu najviac pre dve deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, ak pre ne nepožaduje viac ako jedno miesto na sedenie. Pri preprave každého ďalšieho dieťaťa do šiesteho roku veku sa platí polovica obyčajného cestovného v 1. alebo v 2. vozňovej triede osobných vlakov alebo rýchlikov.

2. U detí od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku sa uplatňuje polovica obyčajného cestovného v 1. alebo v 2. vozňovej triede osobných vlakov alebo rýchlikov.

VII. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov

1. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike,

d) deťom a mládeži z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti a zariadení pre dlhodobo chorých,

e) študentom, ktorí umiestnili svoje dieťa nie staršie ako 15 rokov veku do náhradnej výchovy.

2. Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a študentom do dovŕšenia 26. roku veku.

3. Na uplatnenie zľavneného cestovného pre žiakov alebo študentov sa používa žiacky preukaz vydaný na príslušný školský rok alebo aktivovaná bezkontaktná čipová karta.

4. Žiacke cestovné lístky sa vydávajú ako

a) žiacke cestovné lístky časové s platnosťou na určité obdobie (týždenné, mesačné), ktoré oprávňujú držiteľa v dňoch školského vyučovania na jednu cestu do školy a na jednu cestu späť na vyznačenej trati v čase platnosti; vydávajú sa na zodpovedajúci počet dní ako jednosmerné alebo obojsmerné podľa stĺpca A cenníka č. 2 tejto prílohy,

b) žiacke cestovné lístky jednorazové podľa stĺpca B cenníka č. 2 tejto prílohy.

VIII. Zľavnené cestovné pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

1. Zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP–S, sa prepravujú v 2. vozňovej triede osobných vlakov a rýchlikov za cestovné podľa stĺpca B cenníka č. 1 tejto prílohy. Ak držiteľom preukazu ŤZP je dieťa do dovŕšenia šiesteho roku, bezplatne sa s ním prepravuje aj jeho sprievodca.

2. Držiteľovi preukazu ŤZP–S sa okrem zliav podľa odseku 1 poskytuje aj bezplatná preprava

a) jeho sprievodcu,

b) jeho invalidného vozíka,

c) detského kočíka.

IX. Zľavy na návštevy rodičov k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutým, chronicky chorým, umiestneným v zariadeniach na území Slovenskej republiky

1. Zľava sa poskytuje rodičom alebo iným zákonným zástupcom na návštevu dieťaťa telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutého alebo chronicky chorého, umiestneného v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky vo výške polovice obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede osobných vlakov a rýchlikov podľa stĺpca B cenníka č. 1 tejto prílohy.

2. Zľava podľa odseku 1 sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením alebo školou, v ktorom je dieťa umiestnené. Totožnosť držiteľa preukazu sa preukazuje občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti s fotografiou. Zľava sa poskytne obom rodičom alebo iným zákonným zástupcom i vtedy, ak sú držiteľmi jedného spoločného preukazu, v ktorom sú uvedené ich mená a priezviská.

Príloha č. 2

k výnosu č. 654/2005 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN ZA POUŽITIE ŽELEZNIČNEJ DOPRAVNEJ CESTY VO VNÚTROŠTÁTNEJ DOPRAVE OSÔB A NÁKLADOV

Číselný kód klasifikácie produkcie:60.10.1
 60.10.2

I.  Maximálne ceny za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb a nákladov

A. vlakmi na dopravu osôb

Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trateza vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1.1,61790,75325,9135
2.1,59000,66955,9135
3.1,42270,58595,9135

B. vlakmi na dopravu nákladov

Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
Kategória trateza vlkm
(Cz)
za tis. hrtkm
(Cd)
za vlak
(Cp)
1.9,51170,781147,4198
2.9,48380,725347,4198
3.6,52730,613847,4198

Maximálna cena za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave vlakmi na dopravu osôb alebo vlakmi na dopravu nákladov sa vypočítava podľa tohto vzorca:

VZOREC_01

C. samostatnými hnacími dráhovými vozidlami všetkých typov, ktorých pohyb po dráhe súvisí

Maximálna cena v eurách
bez dane z pridanej hodnoty
za vlkm pre všetky kategórie
tratí (Cs)
1. s vlakmi na dopravu osôb1,6179
2. s vlakmi na dopravu nákladov4,1841

Maximálna cena za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave pre samostatné hnacie dráhové vozidlá všetkých typov sa pre všetky kategórie tratí vypočítava podľa tohto vzorca:

VZOREC_02

Vysvetlivky k symbolom použitým v tabuľkách a vo vzorcoch na výpočet maximálnych cien:

Vlakové úseky sa zaraďujú do troch kategórií, pričom sa kategórie určujú takto:

Číslo
vlakového úseku
Názov kmKategória
trate
1415Čierna nad Tisou štátna hranica – Čierna nad Tisou41
2223Čierna nad Tisou – Michaľany471
2425Michaľany – Košice (vrátane Barca stavadlo 1 – Košice nákladná stanica – Košice vchodové stavadlo)481
222223Košice – Kysak161
224225Kysak – Margecany191
226227Margecany – Spišská Nová Ves401
232233Spišská Nová Ves – Poprad-Tatry261
234235Poprad-Tatry – Štrba191
242243Štrba – Liptovský Mikuláš391
244245Liptovský Mikuláš – Kraľovany441
262263Kraľovany – Vrútky181
264265Vrútky – Žilina (vrátane odbočka Potok – Žilina – Teplička-odbočka Váh)211
272273Žilina – Púchov441
282283Žilina – Čadca (vrátane Žilina zriaďovacia stanica – Žilina výhybka č. 144/145)301
312313Kysak – Prešov (vrátane odbočka Kysak – Kysak výhybka č. 39/40)171
322323Prešov – Plaveč (vrátane odbočka Plaveč – odbočka Orlov)551
332333Plaveč – Plaveč štátna hranica71
372373Košice – Barca (vrátane Košice vchodová skupina – Barca stavadlo 1)51
382383Čaňa – Barca81
394395Čaňa štátna hranica – Čaňa101
622623Čadca – Skalité141
632633Skalité – Skalité štátna hranica71
944945Štúrovo štátna hranica – Štúrovo141
952953Štúrovo – Nové Zámky441
992993Nové Zámky – Palárikovo101
994995Palárikovo – Galanta321
996997Galanta – Bratislava-Vajnory391
10021003Bratislava-Vajnory – Bratislava hlavná stanica101
10241025Komárno štátna hranica – Komárno41
10321033Komárno – Nové Zámky291
13221323Púchov – Trenčianska Teplá271
13241325Trenčianska Teplá – Trenčín81
13261327Trenčín – Nové Mesto nad Váhom251
13281329Nové Mesto nad Váhom – Leopoldov361
13521353Leopoldov – Trnava171
13541355Trnava – Bratislava-Rača391
13721373Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves131
13741375Devínska Nová Ves – Kúty511
13821383Kúty – Kúty štátna hranica71
14421443Bratislava-Rača – Bratislava hlavná stanica71
14541455Rusovce štátna hranica – Rusovce41
14621463Rusovce – Bratislava ústredná nákladná stanica171
14641465Bratislava ústredná nákladná stanica – Bratislava-Nové Mesto61
14741475Bratislava-Petržalka štátna hranica – Bratislava-Petržalka21
14821483Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica51
15521553Bratislava-Rača – Bratislava predmestie41
16021603Galanta – Sereď131
16041605Sereď – Leopoldov171
20022003Čadca – Čadca štátna hranica (Mosty u Jablunkova km 286,5)71
26522653Púchov – Lúky pod Makytou131
26542655Lúky pod Makytou – Lúky pod Makytou štátna hranica81
7475Maťovce štátna hranica – Maťovce širokorozchodná trať 32
8283Maťovce – Výhybňa Vojany širokorozchodná trať82
8485Výhybňa Vojany – Haniska pri Košiciach širokorozchodná trať772
122123Humenné – Strážske92
124125Strážske – Bánovce nad Ondavou (vrátane odbočka Hatalov – odbočka Bánovce nad Ondavou)242
126127Bánovce nad Ondavou – Trebišov112
142143Trebišov – Výhybňa Červený Dvor normálny rozchod162
202203Maťovce – Veľké Kapušany32
204205Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou262
302303Strážske – Kapušany pri Prešove512
304305Kapušany pri Prešove – Prešov102
362363Krásna nad Haniskou – Haniska pri Košiciach72
374375Barca – Haniska pri Košiciach  62
376377Haniska pri Košiciach – Rožňava602
378379Rožňava – Plešivec132
412413Margecany – Červená Skala932
422423Červená Skala – Brezno432
424425Brezno – Banská Bystrica432
522523Plaveč – Výhybňa Studený Potok522
524525Výhybňa Studený Potok – Poprad-Tatry82
672673Plešivec – Lenartovce312
674675Lenartovce – Jesenské202
676677Jesenské – Fiľakovo (vrátane Výhybňa Urbanka – Fiľakovo stavad­lo 3)292
682683Fiľakovo – Lučenec152
684685Lučenec – Zvolen východ502
686687Zvolen východ – Zvolen osobná stanica42
704705Fiľakovo štátna hranica – Fiľakovo122
852853Hronská Dúbrava – Diviaky562
854855Diviaky – Martin222
862863Banská Bystrica – Diviaky  462
872873Martin – Vrútky (vrátane Martin – Vrútky nákladná stanica)72
882883Zvolen osobná stanica/nákladná stanica – Banská Bystrica212
10621063Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava112
10641065Hronská Dúbrava – Kozárovce542
10661067Kozárovce – Levice122
10821083Levice – Úľany nad Žitavou372
10841085Úľany nad Žitavou – Šurany62
10861087Šurany – Nové Zámky102
10921093Šurany – Palárikovo82
11321133Prievidza – Chynorany342
11341135Chynorany – Topoľčany102
11421143Topoľčany – Jelšovce222
11441145Jelšovce – Lužianky42
11521153Jelšovce – Zbehy52
11621163Lužianky – Nitra72
11641165Nitra – Šurany262
12121213Kozárovce – Zlaté Moravce222
12141215Zlaté Moravce – Lužianky332
12221223Lužianky – Zbehy42
12241225Zbehy – Leopoldov242
13921393Devínska Nová Ves – Devínska Nová Ves štátna hranica42
14321433Bratislava ústredná nákladná stanica – Bratislava-Pálenisko22
14921493Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie22
14941495Bratislava predmestie – Bratislava východ vchodová skupina42
15121513Bratislava-Rača – Bratislava východ vchodová skupina22
15221523Bratislava-Vajnory – Bratislava východ vchodová skupina32
15321533Bratislava-Vajnory – odbočka Močiar – odbočka Vinohrady – Bratislava východ vchodová skupina72
15421543Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie52
15621563Bratislava východ vchodová skupina – Bratislava hlavná stanica72
15721573Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava hlavná stanica92
15821583Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odchodová skupina Juh – Bratislava predmestie62
16121613Sereď – Trnava152
16221623Trnava – Kúty682
17221723Trenčín – Chynorany492
3233Slovenské Nové Mesto – Slovenské Nové Mesto štátna hranica13
104105Medzilaborce štátna hranica – Medzilaborce153
112113Medzilaborce – Humenné413
132133Trebišov – Michaľany   203
162163Stakčín – Humenné273
172173Vranov nad Topľou – Trebišov323
182183Bardejov – Kapušany pri Prešove353
432433Hronec – Podbrezová43
442443Moldava nad Bodvou – Medzev153
472473Dobšiná – Rožňava263
482483Plešivec – Slavošovce243
492493Plešivec – Muráň413
532533Tatranská Lomnica – Výhybňa Studený Potok93
542543Poprad-Tatry – Starý Smokovec133
544545Starý Smokovec – Štrbské Pleso163
552553Tatranská Lomnica – Starý Smokovec63
562563Štrbské Pleso – Štrba53
582583Spišské Podhradie – Spišské Vlachy93
592593Levoča – Spišská Nová Ves133
602603Trstená – Kraľovany563
642643Čadca – Makov263
652653Žilina – Rajec213
694695Lenartovce štátna hranica – Lenartovce13
732733Jesenské – Rimavská Sobota113
734735Rimavská Sobota – Tisovec383
742743Tisovec – Pohronská Polhora163
744745Pohronská Polhora – Brezno173
772773Poltár – Rimavská Sobota303
782783Veľký Krtíš – Malé Straciny43
792793Malé Straciny – Bušince štátna hranica103
804805Kalonda štátna hranica – Lučenec113
812813Utekáč – Lučenec413
822823Breznička – Katarínska Huta103
902903Zvolen osobná stanica – Šahy743
912913Šahy – Čata323
922923Levice – Čata323
924925Čata – Štúrovo203
10521053Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava203
11121113Horná Štubňa – Handlová183
11141115Handlová – Prievidza (vrátane Prievidza stavadlo 3 – Prievidza nákladná stanica)193
11821183Nitrianske Pravno – Prievidza113
12321233Topoľčianky – Zlaté Moravce43
12421243Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou353
12521253Zbehy – Radošina203
12721273Neded – Šaľa193
12821283Komárno – Dunajská Streda533
12841285Dunajská Streda – Bratislava-Nové Mesto423
12921293Kolárovo – Komárno263
14021403Devínske Jazero – Stupava73
14121413Plavecký Mikuláš – Zohor353
14221423Zohor – Záhorská Ves143
16321633Brezová pod Bradlom – Jablonica123
16521653Nové Mesto nad Váhom – Myjava (vrátane Nové Mesto nad Váhom stavadlo 3 – Nové Mesto nad Váhom stavadlo 4)443
16621663Vrbovce – Vrbovce štátna hranica13
16721673Kúty – Holíč nad Moravou193
16741675Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku73
16821683Holíč nad Moravou – Holíč nad Moravou štátna hranica (km 2,7)33
16921693Skalica na Slovensku – Skalica na Slovensku štátna hranica23
17021703Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice63
17121713Piešťany – Vrbové83
17321733Nemšová – Lednické Rovne173
32323233Trenčianska Teplá – Nemšová43
32343235Nemšová – Horné Srnie štátna hranica83

vlkm – vlakové kilometre,

hrtkm – hrubé tonové kilometre,

C – maximálna cena za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave,

i – kategória trate, na ktorej sa uskutočňuje doprava, pričom i =1 až 3,

Li – celková dĺžka vlakových úsekov na trati príslušnej kategórie trate, pričom platí

VZOREC_03

n – maximálny počet vlakových úsekov príslušnej kategórie trate, ktorý je

– na tratiach 1. kategórie 51,

– na tratiach 2. kategórie 64 a

– na tratiach 3. kategórie 63,

j – počet vlakových úsekov príslušnej kategórie trate, na ktorej sa uskutočňuje doprava,

Czi – maximálna cena za vlakový kilometer pre vlaky na dopravu osôb a nákladov na príslušnej kategórii trate,

Cdi – maximálna cena za tisíc hrubých tonových kilometrov pre vlaky na dopravu osôb a nákladov na príslušnej kategórii trate,

Cp – maximálna cena pre vlaky na dopravu osôb a nákladov za prístup na dopravnú cestu,

Cs – maximálna cena pre jazdu samostatných hnacích dráhových vozidiel všetkých typov,

V – celkový počet objednaných pravidelných vlakov definovaných číslom, hmotnosťou, dĺžkou a rýchlosťou,

Q – hrubá hmotnosť vlaku v tonách,

k – koeficient, ktorého maximálna výška sa určuje takto:


vlaky na dopravu osôb
maximálna
výška koeficientu
1.pri zavedení osobitného vlaku, ktorým je vlak, ktorého cestovný poriadok nie je obsiahnutý v grafikone vlakovej dopravy a jeho účelom je uspokojenie požiadavky, ktorá nebola známa pri tvorbe grafikonu 1,1
2.pri doprave ostatnými vlakmi 1,0
vlaky na dopravu nákladov
1.pri doprave vlakmi s prekročenou nakladacou mierou1,5
2.pri doprave vlakmi so zásielkami nebezpečného tovaru1,5
3.pri zavedení osobitného vlaku, ktorého cestovný poriadok nie je obsiahnutý v grafikone vlakovej dopravy a jeho účelom je uspokojenie požiadavky, ktorá nebola známa pri tvorbe grafikonu1,1
4.pri doprave ostatnými vlakmi1,0

II. Podmienky regulácie cien železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb a nákladov

1. Maximálne ceny za použitie železničnej dopravnej cesty a určené podmienky platia pre prevádzkovateľa železničných celoštátnych a regionálnych dráh podľa osobitného predpisu.1)

2. V maximálnych cenách za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb a nákladov podľa časti I tejto prílohy sú zahrnuté náklady dopravnej cesty spojené so zabezpečením riadenia, organizovania dopravy na dráhe, obsluhy a prevádzky dráhy podľa osobitných predpisov,3) a to výkony súvisiace

a) s organizovaním vlakovej dopravy vrátane prístupu na sieť, výkonov technickej kancelárie a posunu,

b) s prevádzkou, opravami, údržbou a obnovou železničných tratí, stavieb, budov, mostov, tunelov a ostatných objektov, ktoré sú súčasťou dopravnej cesty, vrátane odpisov týchto zariadení, preventívnych opatrení, dohliadacej činnosti a diagnostiky,

c) s prevádzkou, opravami, kontrolou, revíziou, údržbou a obnovou oznamovacích a zabezpečovacích zariadení vrátane dispečerských a informačných zariadení, nadzemných a káblových vedení, staničných, traťových a priecestných zabezpečovacích zariadení a spádoviskových zariadení,

d) s prevádzkou, opravami, údržbou, obsluhou, kontrolou a revíziami zariadení elektrotechniky a energetiky vrátane obsluhy a prevádzky silnoprúdových a špeciálnych elektrotechnických zariadení, náhradných zdrojov elektriny, trakčného vedenia jednosmernej a striedavej trakčnej prúdovej sústavy, napájacích a spínacích staníc, napájania zabezpečovacích zariadení.

3. V maximálnych cenách za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb a nákladov nie sú zahrnuté

a) náklady na trakčnú elektrickú energiu (vrátane trakčnej energie spotrebovanej pri posune) a palivo,

b) náklady na služby informačných systémov podľa špeciálnych požiadaviek dopravcu,

c) nájomné za priestory v budovách a stavbách Železníc Slovenskej republiky užívané dopravcom a náklady na služby súvisiace s užívaním týchto priestorov, a to najmä náklady na dodávku netrakčnej energie spotrebovanej v užívaných priestoroch, vodného a stočného, tepla a upratovania, a

d) telekomunikačné služby komerčného charakteru podľa špeciálnych požiadaviek dopravcu.

4.  Pre výpočet maximálnej ceny za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave osôb a nákladov je rozhodujúci druh vlaku, kategória trate, dĺžka vlakových úsekov, na ktorých sa uskutočňuje doprava, a hrubá hmotnosť vlaku, pričom hrubá hmotnosť vlaku sa vypočíta

a) pre vlak na dopravu osôb ako súčet hmotností železničných koľajových vozidiel v tonách a hmotnosti cestujúcich v tonách (počet miest na sedenie vynásobený koeficientom 0,08),

b) pre vlak na dopravu nákladov ako súčet hmotností železničných koľajových vozidiel a hmotnosti naloženého tovaru v tonách.

Výsledná hmotnosť sa zaokrúhli na celé tony nahor.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.