Zákon č. 628/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 245/2005
Platnosť od 29.12.2005
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 400/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
02.01.2006 - 31.10.2009