Vyhláška č. 619/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu

Čiastka 243/2005
Platnosť od 27.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006