Zákon č. 547/2005 Z. z.Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky

(v znení č. 477/2008 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Účinnosť od 01.07.2016