Zákon č. 532/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 137/2010 Z. z.(nepriamo), 39/2013 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
15.03.2013 - 31.12.2015 39/2013 Z. z.(nepriamo)
01.06.2010 - 14.03.2013 137/2010 Z. z.(nepriamo)
01.01.2006 - 31.05.2010