Zákon č. 518/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.01.2016 do30.06.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 30.06.2019 358/2015 Z. z.(nepriamo)
01.01.2006 - 31.12.2015