Oznámenie č. 514/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 210/2005
Platnosť od 25.11.2005

514

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 810 z 12. októbra 2005 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (vyhláška č. 71/1987 Zb.).

Platnosť dohody sa skončila 27. októbra 2005.