Nariadenie vlády č. 505/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev

Čiastka 206/2005
Platnosť od 15.11.2005
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou § 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.11.2005 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

15.11.2005