Zákon č. 466/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 513/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2010