Oznámenie č. 462/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky

Čiastka 186/2005
Platnosť od 15.10.2005
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

462

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 100 ods. 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-11/5-280/2005, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Predmetným výnosom sa vymedzujú najrizikovejšie oblasti činnosti profesionálneho vojaka, pri ktorých výkone dochádza k zvýšenej potrebe obnovy fyzických a duševných síl profesionálneho vojaka.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 48/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.