Oznámenie č. 423/2005 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005

Čiastka 175/2005
Platnosť od 24.09.2005
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

423

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2004 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.).

Rozhodnutím sa upresňuje definícia maloobchodného trhu č. 7.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6 z 31. augusta 2005 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.