Oznámenie č. 412/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2005.

412

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 16. apríla 2003 a 14. marca 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk uzavretej výmenou nót z 10. decembra 1982.

Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.