Oznámenie č. 410/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005

410

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. októbra 1998 a 2. novembra 1998 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy (Praha 29. apríla 1991).

2. Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael (Jeruzalem 19. novembra 1991, vyhláška č. 508/1992 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 30. apríla 2004 (oznámenie č. 343/2004 Z. z.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.