Oznámenie č. 400/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Čiastka 169/2005
Platnosť od 09.09.2005 do31.03.2014
Účinnosť do 31.03.2014
Zrušený 29/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 651/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. decembra 2005. Výnos bol zrušený oznámením č. 29/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. ...

Pôvodný predpis

09.09.2005