Nariadenie vlády č. 397/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Čiastka 168/2005
Platnosť od 08.09.2005
Účinnosť od 01.11.2009