Vyhláška č. 377/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice

Čiastka 160/2005
Platnosť od 25.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2005 Aktuálne znenie