Oznámenie č. 370/2005 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Čiastka 157/2005
Platnosť od 17.08.2005 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 197/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

370

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 11. augusta 2005 č. O-9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla (oznámenie č. 702/2004 Z. z.).

Opatrenie mení a dopĺňa ustanovenia o podmienkach a postupe pri prenesení čísla.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2005 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.