Oznámenie č. 368/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 157/2005
Platnosť od 17.08.2005
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru sa skončila 5. apríla 2005.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 568 z 13. júla 2005 vyslovila súhlas so skončením platnosti Dohovoru o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky (vyhláška č. 106/1976 Zb.).

Platnosť dohovoru sa skončila 5. apríla 2005.