Oznámenie č. 355/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 151/2005
Platnosť od 06.08.2005

355

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1314 z 27. marca 2001 schválila ukončenie platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou (vyhláška č. 87/1981 Zb.). Prezident Slovenskej republiky listinu o ukončení platnosti zmluvy podpísal 9. apríla 2001.

Platnosť zmluvy sa skončila 29. júna 2004.