Oznámenie č. 354/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky o rekonštrukcii mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Komárno a Komárom

Čiastka 151/2005
Platnosť od 06.08.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 2005 na základe článku 10 ods. 1.

354

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 2005 bola v Székesfehérvári podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky o rekonštrukcii mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Komárno a Komárom.

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 2005 na základe článku 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.