Oznámenie č. 325/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 137/2005
Platnosť od 22.07.2005

325

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. júna 2005 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 29. marca 2005 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 zo 7. apríla 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským zväzom spracovateľov mäsa.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 2. júna 2005 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

5. Dodatok č. 2 z 18. marca 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

6. Dodatok č. 1 z 30. marca 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 1 zo 4. apríla 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 zo 7. júla 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elekrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 4 z 8. apríla 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

9. Dodatok č. 3 z 27. mája 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.