Oznámenie č. 283/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých na vykonávanie Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 122/2005
Platnosť od 29.06.2005
Redakčná poznámka

Dohovor pre Indiu nadobudol platnosť 14. júla 2005. Dohovor pre Poľsko nadobudol platnosť 14. augusta 2005. Dohovor pre Švédsko nadobudol platnosť 1. januára 2005.

283

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že India s účinnosťou od 14. júla 2005 a Poľsko s účinnosťou od 14. augusta 2005 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).

India, Poľsko a Švédsko oznámili depozitárovi dohovoru podľa článku 6 dohovoru doplnenie a zmenu orgánov zmluvných strán uverejnených ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z.

Uvedený zoznam sa dopĺňa takto:

India

Ministerstvo vonkajších vecí

Poľsko

Ministerstvo zahraničných vecí

Švédsko

od 1. januára 2005 len všetci verejní notári