Vyhláška č. 237/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

(v znení č. 104/2007 Z. z.)

Čiastka 103/2005
Platnosť od 09.06.2005 do31.08.2009
Účinnosť od 15.03.2007 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z.

237

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 13. mája 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:


§ 1

Výsadbové práva

(1) Žiadosť o povolenie novej výsadby a žiadosť o uplatnenie práva na opätovnú výsadbu podáva žiadateľ Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).

(2) Žiadosť o povolenie novej výsadby sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Žiadosť o uplatnenie práva na opätovnú výsadbu sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Žiadosť o poskytnutie práva na výsadbu z rezervy sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Práva poskytované z rezervy sa udeľujú bezplatne.

(5) Žiadosť o prevod práva na opätovnú výsadbu podáva kontrolnému ústavu ten vinohradník, ktorý toto právo na opätovnú výsadbu prevádza. Vzor žiadosti o prevod práv na opätovnú výsadbu je uvedený v prílohe č. 4.

§ 2

Vinohradnícke oblasti, ich členenie a zoznam odrôd

(1) Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 5.

(2) Zoznam odrôd viniča na účely výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom je uvedený v prílohe č. 6.

§ 3

Spôsob pestovania viniča na účely výroby akostného vína a akostného vína s prívlastkom

(1) Pri výsadbe viniča na pestovanie hrozna na výrobu akostného vína a akostného vína s prívlastkom treba vo všetkých vinohradníckych oblastiach používať spony zabezpečujúce najmenej 3 300 krov viniča na ploche jedného hektára vinohradu a takú šírku medziradí, ktorá umožňuje riadne mechanické obrábanie pôdy, ošetrovanie krov viniča v záujme dosiahnutia súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna.

(2) Pri voľbe šírky medziradia a základného tvaru kra viniča treba prihliadať na mechanické zloženie a agrochemické vlastnosti pôdy. Na výsušné polohy a málo výživné pôdy sa vysádzajú kry viniča menších tvarov a ich počet je väčší ako 4 000 krov na ploche jedného hektára vinohradu. Na ostatné polohy na bezskeletových výživných pôdach sa vysádzajú kry viniča väčších tvarov a ich počet je menší ako 4 000 krov na ploche jedného hektára vinohradu.

(3) Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu akostného vína treba dodržiavať zaťaženie krov viniča očkami s prihliadnutím na pestované odrody a pôdnoklimatické podmienky vinohradníckeho rajónu v počte 60 000 očiek až 80 000 očiek na ploche jedného hektára vinohradu.

(4) Na dosiahnutie súladu medzi množstvom a kvalitou vypestovaného hrozna na výrobu akostného vína s prívlastkom treba zaťaženie kra viniča očkami zmenšiť o 15 % až 20 % v porovnaní so zaťažením podľa odseku 3.


§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 zákona Národnej rády Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 43/2003 Z. z.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 01 - ŽIADOSŤ O POVOLENIE NOVEJ VÝSADBY

Príloha č. 2 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 02 - ŽIADOSŤ O UPLATNENIE PRÁVA NA OPÄTOVNÚ VÝSADBU

Príloha č. 3 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 03 - ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVA NA VÝSADBU Z REZERVY

Príloha č. 4 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

VZOR

Vzor 04 - ŽIADOSŤ O PREVOD PRÁVA NA OPÄTOVNÚ VÝSADBU

Príloha č. 5 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

VINOHRADNÍCKE OBLASTI A ICH ČLENENIE

Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Skalický rajón

Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kopčany, Koválov, Korálovec, Lopašov, Mokrý Háj, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište

Záhorský rajón

Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže, Závod

Stupavský rajón

Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Lamač, Bratislava-Záhorská Bystrica, Lozorno, Stupava

Bratislavský rajón

Bratislava-Devín, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vrakuňa

Pezinský rajón

Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné

Modranský rajón

Dubová, Modra, Píla, Šenkvice, Vinosady

Doľanský rajón

Budmerice, Častá, Doľany, Štefanová, Vištuk

Orešanský rajón

Borová, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín

Senecký rajón

Báhoň, Bernolákovo, Blatné, Čataj, Hurbanova Ves, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jablonec, Kaplna, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Tomášov, Veľký Biel, Veľký Grob

Trnavský rajón

Boleráz, Brestovany, Bučany, Dolná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Majcichov, Malženice, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč

Hlohovecký rajón

Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Pastuchov, Rakovce, Sasinkovo, Siladice, Šalgočka, Tepličky, Zemianske Sady

Vrbovský rajón

Banka, Bíňovce, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Dolný Lopašov, Horné Dubové, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Podolie, Ratnovce, Smolenice, Sokolovce, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Šamorínsky rajón

Blahová, Bratislava-Čunovo, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Podunajské Biskupce, Bratislava-Rusovce, Čakany, Čenkovce, Dunajská Lužná, Hubice, Lehnice, Mierovo, Miloslavov, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Zlaté Klasy

Dunajskostredský rajón

Baloň, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Michal na Ostrove, Okoč, Orechová Potôň, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vieska, Vydrany

Galantský rajón

Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Gáň, Horné Saliby, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Mostová, Neded, Pusté Úľany, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Žihárec

Palárikovský rajón

Andovce, Jatov, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné

Komárňanský rajón

Brestovec, Číčov, Imeľ, Iža, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove

Hurbanovský rajón

Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hrbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt

Strekovský rajón

Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan

Štúrovský rajón

Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

Ipeľský rajón

Balog nad Ipľom, Bielovce, Dolinka, Horné Turovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom

Hontiansky rajón

Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany

Vinický rajón

Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica

Modrokamenecký rajón

Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Glabušovce, Horná Strehová, Chrťany, Kiarov, Kováčovce, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce

Fiľakovský rajón

Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalinovo, Panické Dravce, Pinciná, Prša, Ratka, Šávoľ, Šurice, Tomášovce, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľké Dravce

Gemerský rajón

Bátka, Belín, Blhovce, Dolné Zahorany, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejov, Hrnčiarske Zalužany, Chrámec, Jesenské, Jestice, Nová Bašta, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov

Tornaľský rajón

Abovce, Dulovo, Gemer, Hubovo, Kaloša, Kráľ, Štrkovec, Tornaľa, Valice, Včelince, Veľký Blh, Vyšné Valice, Žíp

Nitrianska vinohradnícka oblasť

Šintavský rajón

Alekšince, Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Nové Sady, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom

Nitriansky rajón

Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lefantovce, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Štitáre, Šurianky, Veľká Dolina, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany

Radošinský rajón

Bojná, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Kovarce, Lipovník, Ludanice, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Oponice, Orešany, Ostratice, Preseľany, Radošina, Skačany, Súlovce, Šalgovce, Tesáre, Urmince, Veľké Ripňany, Vozokany, Vysočany

Zlatomoravecký rajón

Beladice, Čaradice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Dolné Obdokovce, Hosťovce, Hronský Beňadik, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Mankovce, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Orovnica, Sľažany, Slepčany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žitavany

Vrábeľský rajón

Babindol, Beša, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Telince, Veľké Chyndice, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce

Žitavský rajón

Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas

Želiezovský rajón

Čaka, Farná, Hronove, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce

Tekovský rajón

Čajkov, Dolný Pial, Horný Pial, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Lok, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače

Pukanecký rajón

Bátovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Dolné Semerovce, Domadice, Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horné Semerovce, Jabloňovce, Pečenice, Pukanec, Santovka, Žemberovce

Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Moldavský rajón

Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Janík, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Perín-Chym, Rešica, Seňa, Trstené pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Ždaňa

Sobranecký rajón

Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruskovce, Sejkov, Sobrance, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké

Michalovský rajón

Bracovce, Brekov, Falkušovce, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Klokočov, Kusín, Leles, Malčice, Markovce, Michalovce, Nacina Ves, Nižný Hrušov, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné, Závadka, Zbudza

Kráľovskochlmecký rajón

Bačka, Beša, Biel, Boľ, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Luhyňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky

Príloha č. 6 k vyhláške č. 237/2005 Z. z.

ZOZNAM ODRÔD VINIČA NA VÝROBU AKOSTNÉHO VÍNA A AKOSTNÉHO VÍNA S PRÍVLASTKOM

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť a Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Aurelius

Bouvierovo hrozno

Devín

Dievčie hrozno

Feteasca regala

Chardonnay

Irsai Oliver

Milia

Muškát moravský

Muškát Ottonel

Müller Thurgau

Neuburské

Noria

Pálava

Rizling rýnsky

Rizling vlašský

Rulandské biele

Rulandské šedé

Sauvignon

Silvánske zelené

Tramín červený

Veltlínske červené skoré

Veltlínske zelené

Alibernet

André

Cabernet Sauvignon

Dunaj

Frankovka modrá

Modrý Portugal

Neronet

Rulandské modré

Svätovavrinecké

Zweigeltrebe

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Furmint

Lipovina

Muškát žltý