Nariadenie vlády č. 236/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách

Čiastka 103/2005
Platnosť od 09.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005