Nariadenie vlády č. 203/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 90/2005
Platnosť od 21.05.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 270/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2005 - 30.06.2006