Oznámenie č. 186/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000 formou výmeny nót

Čiastka 79/2005
Platnosť od 06.05.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. marca 2005.

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. júla 2004 a 25. januára 2005 bola prijatá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000 formou výmeny nót.

Dohoda nadobudla platnosť 26. marca 2005.

K oznámeniu č. 186/2005 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

Varšava

Číslo: 1086/2005

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. DPT-I-2265-35-2003/MP/363 z 27. júla 2004 týkajúcej sa návrhu na zmenu prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000 nasledujúceho znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky vo Varšave a má česť potvrdiť príjem nóty č. 1645/2003 z 31. marca 2003.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky si Vás dovoľuje informovať, že v nóte slovenskej strany boli zistené nepresnosti týkajúce sa zoznamu obcí v prílohe č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000. V zozname bolo vynechaných 35 obcí a bolo pridaných 19 obcí, ktoré v zozname nemôžu byť uvedené, a pri 20 obciach boli uvedené iné názvy, ako sú úradne ustanovené. Tieto nepresnosti si vyžadujú uzavretie dohody na účely ich odstránenia.

Vzhľadom na účelnosť a potrebu uzavrieť predmetnú dohodu v súlade so závermi z rokovania delegácií expertov Poľskej republiky a Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky, konajúc v mene Poľskej republiky, má česť navrhnúť na základe článku 11a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000, uzavretie dohody o zmene prílohy č. 1 k uvedenej zmluve. Nové znenie prílohy č. 1 je prílohou k tejto nóte.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným táto nóta spolu s odpoveďou na ňu predstavovali Dohodu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000, ktorá nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od doručenia odpovednej nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva príležitosť, aby vyjadrilo Veľvyslanectvu Slovenskej republiky svoju hlbokú úctu.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky má česť oznámiť, že Slovenská republika súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000 formou výmeny nót. V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy č. 1 k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000, ktorá nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od doručenia odpovednej nóty. Nové znenie prílohy č. 1 je prílohou k tejto nóte.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Varšava 25. januára 2005

Príloha č. 1

K ZMLUVE MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A POĽSKOU REPUBLIKOU O MALOM POHRANIČNOM STYKU

ZOZNAM OBCÍ

I. V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

PREŠOVSKÝ KRAJ
Okres Prešov
   1. Prešov
Okres Snina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Snina
Belá nad Cirochou
Brezovec
Čukalovce
Dlhé nad Cirochou
Dúbrava
Hostovice
Hrabová Roztoka
Jalová
Kalná Roztoka
Klenová
Kolbasov
Kolonica
Ladomirov
Michajlov
Nová Sedlica
Osadné
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Parihuzovce
Pčoliné
Pichne
Príslop
Runina
Ruská Volová
Ruský Potok
Stakčín
Stakčínska Roztoka
Strihovce
Šmigovec
Topoľa
Ubľa
Ulič
Uličské Krivé
Zboj
Zemplínske Hámre
Okres Humenné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Humenné
Adidovce
Baškovce
Brekov
Brestov
Černina
Dedačov
Gruzovce
Hankovce
Hažín nad Cirochou
Hrabovec nad Laborcom
Hrubov
Hudcovce
Chlmec
Jabloň
Jankovce
Jasenov
Kamenica nad Cirochou
Kamienka
Karná
Kochanovce
Košarovce
Koškovce
Lieskovec
Lackovce
Ľubiša
Lukačovce
Maškovce
Modra nad Cirochou
Myslina
Nechválová Polianka
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Nižná Jablonka
Nižná Sitnica
Nižné Ladičkovce
Ohradzany
Pakostov
Papín
Porúbka
Prituľany
Ptičie
Rohožník
Rokytov pri Humennom
Rovné
Ruská Kajňa
Ruská Poruba
Slovenská Volová
Slovenské Krivé
Sopkovce
Topoľovka
Turcovce
Udavské
Valaškovce
Veľopolie
Víťazovce
Vyšná Jablonka
Vyšná Sitnica
Vyšné Ladičkovce
Vyšný Hrušov
Závada
Závadka
Zbudské Dlhé
Zubné
Okres Medzilaborce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Medzilaborce
Brestov nad Laborcom
Čabalovce
Čabiny
Čertižné
Habura
Kalinov
Krásny Brod
Ňagov
Oľka
Oľšinkov
Palota
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Radvaň nad Laborcom
Repejov
Rokytovce
Roškovce
Sukov
Svetlice
Valentovce
Volica
Výrava
Zbojné
Zbudská Belá
Okres Stropkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Stropkov
Baňa
Breznica
Breznička
Brusnica
Bukovce
Bystrá
Bžany
Duplín
Gribov
Havaj
Chotča
Jakušovce
Kolbovce
Korunková
Kožuchovce
Krisľovce
Kručov
Krušinec
Lomné
Makovce
Malá Poľana
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Miková
Miňovce
Mrázovce
Nižná Olšava
Oľšavka
Potoky
Potôčky
Soľník
Staškovce
Šandal
Tisinec
Tokajík
Turany nad Ondavou
Varechovce
Veľkrop
Vislava
Vladiča
Vojtovce
Vyškovce
Vyšná Olšava
Vyšný Hrabovec
Okres Svidník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Svidník
Belejovce
Beňadikovce
Bodružal
Cernina
Cigla
Dlhoňa
Dobroslava
Dubová
Dukovce
Fijaš
Giraltovce
Havranec
Hrabovčík
Hunkovce
Jurková Voľa
Kalnište
Kapišová
Kečkovce
Kobylnice
Korejovce
Kračúnovce
Krajná Bystrá
Krajná Poľana
Krajná Porúbka
Krajné Čierno
Kružlová
Kuková
Kurimka
Ladomirová
Lúčka
Lužany pri Topli
Matovce
Medvedie
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Mestisko
Mičakovce
Miroľa
Mlynárovce
Nižná Jedľová
Nižná Pisaná
Nižný Komárnik
Nižný Mirošov
Nižný Orlík
Nová Polianka
Okrúhle
Príkra
Pstriná
Radoma
Rakovčík
Rovné
Roztoky
Soboš
Stročín
Svidnička
Šarbov
Šarišský Štiavnik
Šemetkovce
Štefurov
Vagrinec
Valkovce
Vápeník
Vyšná Jedľová
Vyšná Pisaná
Vyšný Komárnik
Vyšný Mirošov
Vyšný Orlík
Železník
Želmanovce
Okres Bardejov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Bardejov
Abrahámovce
Andrejová
Bartošovce
Becherov
Beloveža
Bogliarka
Brezov
Brezovka
Budovany
Cígeľka
Dubinné
Frička
Fričkovce
Gaboltov
Gerlachov
Hankovce
Harhaj
Hažlín
Hertník
Hervartov
Hrabovec
Hrabské
Hutka
Chmeľová
Janovce
Jedlinka
Kľušov
Kobyly
Kochanovce
Komárov
Koprivnica
Kožany
Krivé
Kríže
Kružlov
Kučín
Kurima
Kurov
Lascov
Lenartov
Lipová
Livov
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Livovská Huta
Lopuchov
Lukavica
Lukov
Malcov
Marhaň
Mikulášová
Mokroluh
Nemcovce
Nižná Polianka
Nižná Voľa
Nižný Tvarožec
Oľšavce
Ondavka
Ortuťová
Osikov
Petrová
Poliakovce
Porúbka
Raslavice
Regetovka
Rešov
Richvald
Rokytov
Smilno
Snakov
Stebnícka Huta
Stebník
Stuľany
Sveržov
Šarišské Čierne
Šašová
Šiba
Tarnov
Tročany
Vaniškovce
Varadka
Vyšná Polianka
Vyšná Voľa
Vyšný Kručov
Vyšný Tvarožec
Zborov
Zlaté
Okres Sabinov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bajerovce
Hanigovce
Kamenica
Krásna Lúka
Krivany
Lipany
Lúčka
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ľutina
Milpoš
Olejníkov
Oľšov
Poloma
Šarišské Dravce
Torysa
Okres Stará Ľubovňa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Stará Ľubovňa
Čirč
Ďurková
Forbasy
Hajtovka
Haligovce
Hniezdne
Hraničné
Hromoš
Chmeľnica
Jakubany
Jarabina
Kamienka
Kolačkov
Kremná
Kyjov
Lacková
Legnava
Lesnica
Litmanová
Lomnička
Ľubotín
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Malý Lipník
Matysová
Mníšek nad Popradom
Nižné Ružbachy
Nová Ľubovňa
Obručné
Orlov
Plaveč
Plavnica
Podolínec
Pusté Pole
Ruská Voľa nad Popradom
Starina
Stráňany
Sulín
Šambron
Šarišské Jastrabie
Údol
Veľká Lesná
Veľký Lipník
Vislanka
Vyšné Ružbachy
Okres Kežmarok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Kežmarok
Abrahámovce
Bušovce
Červený KLáštor
Havka
Holumnica
Hradisko
Huncovce
Ihľany
Jezersko
Jurské
Krížová Ves
Lechnica
Lendak
Ľubica
Majere
Malá Franková
Malý Slavkov
Matiašovce
Mlynčeky
Osturňa
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Podhorany
Rakúsy
Reľov
Slovenská Ves
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Spišské Hanušovce
Stará Lesná
Stráne pod Tatrami
Toporec
Tvarožná
Veľká Franková
Veľká Lomnica
Vlková
Vlkovce
Vojňany
Vrbov
Výborná
Zálesie
Žakovce
Okres Poprad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Poprad
Batizovce
Gánovce
Gerlachov
Hozelec
Hôrka
Hranovnica
Jánovce
Kravany
Liptovská Teplička
Lučivná
Mengusovce
Mlynica
Nová Lesná
Spišská Teplica
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Spišské Bystré
Spišský Štiavnik
Svit
Štôla
Štrba
Šuňava
Švábovce
Tatranská Javorina
Veľký Slavkov
Vernár
Vikartovce
Vydrník
Vysoké Tatry
Ždiar
ŽILINSKÝ KRAJ
Okres Liptovský Mikuláš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Liptovský Mikuláš
Beňadiková
Bobrovček
Bobrovec
Bobrovník
Bukovina
Demänovská Dolina
Dúbrava
Galovany
Gôtovany
Huty
Hybe
Ižipovce
Jakubovany
Jalovec
Jamník
Konská
Kráľova Lehota
Kvačany
Lazisko
Liptovská Anna
Liptovská Kokava
Liptovská Porúbka
Liptovská Sielnica
Liptovské Beharovce
Liptovské Kľačany
Liptovské Matiašovce
Liptovský Hrádok
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Liptovský Ján
Liptovský Ondrej
Liptovský Peter
Liptovský Trnovec
Ľubeľa
Malatiny
Malé Borové
Malužiná
Nižná Boca
Partizánska Ľupča
Pavčina Lehota
Pavlova Ves
Podtureň
Pribylina
Prosiek
Smrečany
Svätý Kríž
Trstené
Uhorská Ves
Vavrišovo
Važec
Velké Borové
Veterná Poruba
Vlachy
Východná
Vyšná Boca
Závažná Poruba
Žiar
Okres Tvrdošín
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tvrdošín
Brezovica
Čimhová
Habovka
Hladovka
Liesek
Nižná
Oravský Biely Potok
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Podbiel
Suchá Hora
Štefanov nad Oravou
Trstená
Vitanová
Zábiedovo
Zuberec
Okres Námestovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Námestovo
Babín
Beňadovo
Bobrov
Breza
Hruštín
Klin
Krušetnica
Lokca
Lomná
Mútne
Novoť
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Oravská Jasenica
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Rabča
Rabčice
Sihelné
Ťapešovo
Vasiľov
Vavrečka
Zákamenné
Zubrohlava
Okres Dolný Kubín
1.
2.
Dolný Kubín
Oravský Podzámok
3.
4.
Veličná
Zázrivá
Okres Kysucké Nové Mesto
1.
2.
3.
4.
Kysucké Nové Mesto
Dolný Vadičov
Horný Vadičov
Kysucký Lieskovec
5.
6.
7.
Lodno
Ochodnica
Povina
Okres Čadca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Čadca
Čierne
Dlhá nad Kysucou
Dunajov
Klokočov
Klubina
Korňa
Krásno nad Kysucou
Makov
Nová Bystrica
Olešná
Oščadnica
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Podvysoká
Radôstka
Raková
Skalité
Stará Bystrica
Staškov
Svrčinovec
Turzovka
Vysoká nad Kysucou
Zákopčie
Zborov nad Bystricou

II. V POĽSKEJ REPUBLIKE

tab02