Oznámenie č. 164/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót

Čiastka 69/2005
Platnosť od 27.04.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2005.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. decembra 2004 a 3. februára 2005 bola uzatvorená Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót.

Dohoda nadobudla platnosť 7. februára 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.