Oznámenie č. 147/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky – Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb

Čiastka 64/2005
Platnosť od 15.04.2005
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 5. decembra 2003 na základe článku 15.

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2003 v Bratislave a 5. decembra 2003 v Paríži bola podpísaná Rámcová úverová zmluva medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky – Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb.

Vláda Slovenskej republiky zmluvu schválila uznesením č. 403 z 21. mája 2003.

Zmluva nadobudla platnosť 5. decembra 2003 na základe článku 15.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.