Oznámenie č. 14/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007

Čiastka 9/2005
Platnosť od 21.01.2005
Redakčná poznámka

V súlade s článkom III. 5 program spolupráce nadobudol platnosť 28. decembra 2004.

14

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2004 bol v Dillí podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007.

V súlade s článkom III. 5 program spolupráce nadobudol platnosť 28. decembra 2004.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.