Oznámenie č. 138/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých pre vykonávanie Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 59/2005
Platnosť od 14.04.2005
Redakčná poznámka

Dohovor pre Azerbajdžan nadobudol platnosť 2. marca 2005. Dohovor pre Cookove ostrovy nadobudol platnosť 30. apríla 2005. Dohovor pre Island nadobudol platnosť 27. novembra 2004. Dohovor pre Ekvádor nadobudol platnosť 14. apríla 2005. Dohovor pre Honduras nadobudol ...

138

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Azerbajdžan s účinnosťou od 2. marca 2005 a Cookove ostrovy s účinnosťou od 30. apríla 2005 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a Island s účinnosťou od 27. novembra 2004 tento dohovor ratifikoval.

Azerbajdžan, Cookove ostrovy, Island, Ekvádor a Honduras oznámili depozitárovi dohovoru doplnenie orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnených ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. Uvedený zoznam sa dopĺňa takto:

Azerbajdžan

1. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a orgánmi súdnej právomoci vrátane listín osvedčených notármi a matričných dokladov,

2. Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny.

Cookove ostrovy

Ministerstvo zahraničných vecí a imigrácie

Island

Ministerstvo zahraničných vecí (Utanríkisráđuneytiđ)

Ekvádor

Departamento de Legalizaciones

Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones

Ministerio de Relaciones Exteriores

Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto

QUITO

Ecuador

Honduras

Ministerstvo zahraničných vecí