Zákon č. 132/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005
Účinnosť od 14.04.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.04.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.04.2005