Zákon č. 128/2005 Z. z.Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2005 Aktuálne znenie