Nariadenie vlády č. 116/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky

Čiastka 51/2005
Platnosť od 01.04.2005
Účinnosť od 01.04.2005

OBSAH