Oznámenie č. 115/2005 Z. z.Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.

Čiastka 50/2005
Platnosť od 31.03.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

115

OZNÁMENIE

Národného bezpečnostného úradu

Národný bezpečnostný úrad vydal podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos z 21. marca 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Národného bezpečnostného úradu z 25. septembra 2002 č. 23/2002, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (oznámenie č. 577/2002 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 3/2005 Vestníka Národného bezpečnostného úradu a možno doň nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.