Oznámenie č. 113/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 50/2005
Platnosť od 31.03.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2005 na základe čl. 13 ods. 2.

113

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. februára 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2005 na základe čl. 13 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.