Vyhláška č. 101/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže

(v znení č. r2/c53/2005 Z. z.)

Čiastka 47/2005
Platnosť od 24.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2005 r2/c53/2005 Z. z. Aktuálne znenie