Redakčné oznámenie č. r1/c84/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z.

Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

V prílohe č. 2 má grafické zobrazenie tretieho stĺpca tabuľky č. 1 správne znieť:

Tabuľka č. 1

Počet obyvateľov
v zásobovanej oblasti
(pri dennej spotrebe
200 l na osobu)
Objem vyrábanej alebo
dodávanej pitnej vody
v zásobovanej oblasti
(m3/deň)
Ročný počet vzoriek
minimálnych analýz
Ročný počet vzoriek
úplných analýz
≤ 50 ≤ 10 1 1 za 2 roky
> 50 ≤ 100 > 10 ≤ 20 2 1
>100 ≤ 500 > 20 ≤ 100 3 1
> 500 ≤ 5 000 > 100 ≤ 1 000 4 2
> 5 000 ≤ 50 000 > 1 000 ≤ 10 000 4
+3 na každých 1 000 m3
z celkového
objemu vrátane
začatých
1
+ 1 na každých 3 300
m3/deň
> 50 000 ≤ 500 000 > 10 000 ≤ 100 000 3
+ 1 na každých 10 000
m3/deň (vrátane začatých)
z celkového objemu
> 500 000 > 100 000 10
+ 1 na každých 25 000
m3/deň (vrátane začatých)
z celkového objemu