Redakčné oznámenie č. r1/c44/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 24/2004 Z. z.

Čiastka 44/2004
Platnosť od 26.02.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V 195. bode v § 81 ods. 11 tohto zákona namiesto slov „29. februára 2004“ majú byť správne uvedené slová „28. februára 2005“.

2. V čl. VI majú byť namiesto slov „písm. n)“ správne uvedené slová „písm. m)“ a namiesto slov „písm. o)“ správne uvedené slová „písm. n)“.