Redakčné oznámenie č. r1/c308/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v čiastke 108 z 30. apríla 2004 a v čiastke 144 zo 4. júna 2004

Čiastka 308/2004
Platnosť od 31.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v čiastke 108 z 30. apríla 2004 a v čiastke 144 zo 4. júna 2004

1. V čiastke 108 má byť namiesto ceny 7,60 Sk správne uvedená cena 64,50 Sk;

2. v čiastke 144 má byť namiesto ceny 7,60 Sk správne uvedená cena 9,90 Sk.