Redakčné oznámenie č. r1/c28/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 43/2004 Z. z.

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V článku III bode 12 namiesto slov „§ 138 ods. 14 písm. a) a ods. 15 písm. a)“ majú byť správne uvedené slová „§ 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a)“.